Суспільство

Житомирський державний університет – один з десяти учасників міжнародного грантового проєкту модернізації освітніх програм з іноземних мов

28 February 2024, 12:10

З січня 2024 року Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка є університетом-партнером у реалізації проєкту ERASMUS + «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями» (DigiFLED).

Метою проєкту є підвищення якості вищої освіти в Україні через удосконалення освітніх програм з іноземних мов інформаційно-комунікаційними технологіями. Навчально-науковий інститут іноземної філології є єдиним фаховим закладом в Поліському регіоні, який вже понад 75 років готує фахівців-філологів з англійської, німецької, французької мов. Саме тому його було обрано для реалізації мети проєкту, а саме на оновлення змісту трьох бакалаврських освітніх програм «Англійська мова та література (переклад включно)», «Прикладна лінгвістика (англійська мова)», «Англійська мова і зарубіжна література у закладах середньої освіти».

Цей проєкт спрямований на покращення якості освіти у вищій школі України шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, а також сприяння поширенню української мови та культури на міжнародному рівні. Проєкт спрямований також на модернізацію обладнання для електронного навчання; покращення якості викладання іноземних мов; підготовку студентів та викладачів до використання новітніх ІКТ; зміцнення міжнародних зв’язків; удосконалення навичок управління міжнародними проєктами.У межах проєкту планується також продовження реформ Болонського процесу шляхом покращення можливостей працевлаштування та забезпечення якості освіти;упровадження програм тренінгів зі створення навчальних продуктів для вивчення іноземних мов із використанням ІКТ;розроблення і впровадження загальнодоступних курсів на основі ІКТ та відкритих онлайн-курсів;створення мережі віртуальних центрів університетів-партнерів.

Координаторами проєкту є Університет Тампере, Фінляндія. Від Житомирського державного університету імені Івана Франка менеджером проєкту є кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Вікторія Жуковська, керівником робочої групи – кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології Марина Полховська.

Реалізація проєкту відбувається у межах напряму КА2: Розбудова потенціалу у вищій освіті Програми ЄС Еразмус+. Серед учасників проєкту – представники 10 університетів з чотирьох країн Європи.

Партнери проєкту:

Університет Тампере, Фінляндія (координатор)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна (національний координатор)

Національний університет Ірландії в Мейнуті, Ірландія

Університет Західної Македонії, Греція

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Україна

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ«Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Термін реалізації проєкту 2024-2026 роки.

Пресслужба Житомирського державного університету імені Івана Франка

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Теги: ЖДУ проєкт Еразмус іноземна мова ЄС грант навчання 
Матеріали по темі