Влада

П’ять викладачів житомирських вишів пройшли конкурсний відбір і стали членами галузевих експертних рад

2 вересня 2019, 14:37

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти наприкінці серпня визначило склад галузевих експертних рад.

Відповідні протоколи засідань конкурсних комісій з відбору членів галузевих експертних рад оприлюднені на сайті Нацагентства.

«Їх потрібно сформувати 29 – одну на кожну галузь, визначену Переліком галузей і спеціальностей, чисельністю 9-15 осіб в кожній раді. Наразі отримано майже 1000 заяв від кандидатів в ГЕР», - розповідав на прес-конференції 3 липня голова Секретаріату НАЗЯВО Михайло Винницький.

Перелік представників житомирських вишів, відібраних до складу галузевих експертних рад:

з галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

Мойсієнко Віктор Михайлович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Філологія»;

з галузі знань 06 «Журналістика»

Близнюк Андрій Сергійович, Житомирський державний університет імені Івана Франка / Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова / КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»0, спеціальність «Журналістика»;

з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Грицишен Димитрій Олександрович, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність «Облік і оподаткування»;

з галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Заболотнов Віталій Олександрович, КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради, спеціальність «Медсестринство»;

з галузі знань 11 «Математика і статистика»

Погоруй Анатолій Олександрович, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Статистика».

У положенні зазначено, що галузеві експертні ради є постійними органами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вони не мають статусу юридичної особи.

Функції галузевих експертних рад:

у порядку, встановленому Положенням про акредитацію освітніх програм, готують експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми і подають його на розгляд Національному агентству;

готують пропозиції щодо вдосконалення вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, критеріїв оцінки якості освітніх програм та освітньої діяльності закладів вищої освіти і подають їх на розгляд Національному агентству;

беруть участь у погодженні стандартів вищої освіти у порядку, встановленому Національним агентством, формують пропозиції щодо вдосконалення стандартів вищої освіти за відповідною галуззю знань і подають їх на розгляд Науково-методичній раді центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

забезпечують взаємодію Національного агентства з представниками закладів вищої освіти, організацій та об’єднань роботодавців, професійних асоціацій, національного об’єднання студентів, інших стейкхолдерів з питань, віднесених до їх компетенції;

беруть участь у проведенні досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності;

розробляють рекомендації для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх програм в межах відповідних галузей;

беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, інших заходів з питань забезпечення якості вищої освіти, які проводяться Національним агентством;

беруть участь у підготовці доповіді про якість вищої освіти в Україні, звіту про діяльність Національного агентства;

мають право залучати до своєї діяльності міжнародних експертів;

здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Національного агентства, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Термін повноважень галузевої експертної ради – 3 роки, робота членів ГЕР оплачуватиметься за цивільно-правовими договорами.

Як повідомляв Житомир.info, в щорічному консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України у 2019 році, який охоплює 240 вишів, до першої сотні входять лише два житомирські університети – «Житомирська політехніка» (колишній ЖДТУ) та ЖДУ ім. Івана Франка.

Житомир.info

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Теги: освіта НАЗЯВО університет ГЕР  
Матеріали по темі