14 June 2024, 09:46 Житомир: °C
Анатолій Вдовиченко
Експерт з природоохоронних технологій і геотехнологій Академії технологічних наук України, голова правління Спілки буровиків України, головний редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «БУРІННЯ», автор 120 опублікованих наукових праць.

Відволікаючі маневри влади

    Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. N 1063 «Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину»  є лише маневр влади, з метою відвернути увагу суспільства від вирішення належним чином  головної проблеми – припинення незаконного видобутку і обороту бурштину.

    Цей проект передбачає діяльність тільки на територіях де порушені землі внаслідок незаконної діяльності, а на інших – нехай продовжується хижацький видобуток?

    Фахівці і науковці, які мають значний практичний вітчизняний і закордонний досвід, уже не перший рік пропонують такі реальні шляхи вирішення проблеми, до яких влада чомусь не може дослухатись:  

   1. КМУ видає Постанову про невідкладні заходи по розгортанню широкомасштабних робіт на всій території України з розвідки, видобутку і переробці бурштину силами спеціалізованих державних підприємств, установ та організацій.

     2. Установити керівникам цих підприємств напружені державні завдання.

   3. У проектах по розробці родовищ бурштину встановити обов'язковими роботи з розвитку інфраструктури місцевих громад за євростандартами (перш за все шляхів сполучення, соціальної сфери, створення рекреаційного ресурсу і фермерських господарств).

   4. Доходи від реалізації бурштину і виробів із нього передусім спрямувати на фінансування геологорозвідувальної та видобувної галузей, а також соціально-економічного розвитку гірничо-видобувних регіонів і здійснення масштабних екологічних заходів.

     5. Задіяти для сприяння цим роботам усі органи виконавчої влади і місцевого самоврядування згідно з їхніми функціями у відповідній сфері діяльності, передбаченими діючим законодавством.

    6. Науковим установам, аналітичним центрам і представникам громадськості провести масштабну роз'яснювальну роботу серед громад з питань ризиків і переваг видобутку і переробки бурштину та ролі цієї діяльності у поступальному соціально-економічному розвитку регіонів.

    Запропоновані заходи не передбачають значного фінансового ресурсу і кардинальних реформ. Необхідно тільки раціонально використовувати наявні ресурси, мобілізувати і сконцентрувати їх на виконання програми, яка реально в короткі терміни дасть найбільші надходження до бюджету і водночас вирішить комплекс соціально-економічних проблем і забезпечить сталий розвиток регіонів.

     Реалізація пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину є лише невід’ємною складовою широкомасштабних заходів, яка і без Постанови КМУ є обов’язковою в проектах видобувних робіт, що передбачається діючим законодавством і ухилитись від них в законний спосіб неможливо.