14 June 2024, 09:56 Житомир: °C
Анатолій Вдовиченко
Експерт з природоохоронних технологій і геотехнологій Академії технологічних наук України, голова правління Спілки буровиків України, головний редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «БУРІННЯ», автор 120 опублікованих наукових праць.

ТОРФ'ЯНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

VII Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», м.Львів, 30 листопада 2021 р.

В доповіді, аспіранткою ІГН НАН України Ярошовець Катериною, під керівництвом Вдовиченко Анатолія Івановича (академік АТН України), було акцентовано на важливості використання торф’яної сировини в медицині (лікарські препарати для лікування захворювань внутрішніх органів, як перев'язувальний матеріал), торф може служити як сорбент для очищення води від розливів нафти, стічних вод і ліквідації інших забруднень води та повітря, широкий набір продукції в будівництві: плити, блоки, панелі, торфобетони.

Важливим залишається необхідність проведення екологічної реабілітації (заболочування) – це сприятиме відновленню гідрологічного режиму, сприятиме процесу акумуляції торфу, створенню рекреаційних зон та резервуарів прісних вод в умовах кліматичних змін та дефіциту водних ресурсів.

Посилання для детального ознайомлення:

Ярошовець К.А, Вдовиченко А.І. Торф’яний потенціал у вирішенні соціально-економічних та екологічних проблем/ К.А Ярошовець, А.І. Вдовиченко//Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (2021 р., м. Львів). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – Том 2. – К.: ДКЗ, 2021.с.248-254.

https://conf.dkz.gov.ua/files/2021_materials_vol_2_net.pdf