31 березня 2020, 14:05 Житомир: °C
Дмитро Кропачов
Депутат Житомирської обласної ради

Про що свідчить така відповідь Наталії Леонченко? Може хто знає?
Відповідь від 12.09.2013 (вх. від 25.09.2013) № 20/7083 на запит Кропачова Д.І. до Житомирської міської ради.

1) З відповіді
«В ДНЗ у кожній групі наявна кількість ліжок, яка відповідає чисельності дітей відповідно до щоденного відвідування, що не суперечить пункту 53 розділу 7 «Санітарних правил …», які затверджені 20.03.1985 № 3231-85 та є чинними на даний період.»

По-перше, в названому пункті 53 розділу 7 мова не йде про кількість ліжок. Ось зміст цього пункту:
«53. Спальні обладнуються стаціонарними ліжками, розміри яких повинні відповідати вимогам ГОСТ 19301.3-73 «Меблі дитячі дошкільні. Ліжка. Функціональні розміри»:
- Для дітей до 3-х років довжина ліжка 120 см, ширина - 60 см, із змінною висотою ложа і огорожею;
- Для дітей 3-7 років довжина ліжка 140 см, ширина - 60 см.
У дошкільних групах допускається використовувати розкладні ліжка з жорстким ложем, вбудовані одно-та двох-ярусні ліжка. Категорично забороняється використання стаціонарних двоярусних ліжок.»

По-друге, на даний час названі «Санітарні правила …» не є чинними, їм на зміну прийшли «Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2013 № 678»

2) З відповіді
«Фінансування ДНЗ забезпечується міським бюджетом відповідно до потреб закладів, які визначаються його керівником, на підставі річних кошторисів.»
Знову з відповіді
«Зважаючи на відсутність у кошторисі закладу коштів на придбання навчального приладдя та недостатню їх кількість для миючих засобів батьківськими комітетами груп ЖДНЗ № 49 прийняті рішення про надання закладу благодійної допомоги. … рішення батьківських зборів про надання благодійної допомоги було прийняте батьками одноголосно».

По-перше, чи то фінансування все таки не забезпечується відповідно до потреб закладів, чи то керівники закладів неправильно визначають їх потреби?

По-друге, хто ж все таки приймав рішення: батьківський комітет чи батьківські збори?

3) З відповіді
«Благодійні внески, які надходять до навчальних закладів, оформляються відповідно до … Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, яка затверджена наказом Держказначейства України від 17.07.2000 № 64.»

По-перше, благодійні внески можуть бути (і, як правило, є: мило, миючі засоби тощо) не тільки необоротними активами.

По-друге, знову посилання на нормативний акт, який не є чинним відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 № 611.

4) З відповіді
«Згідно Статутів ДНЗ, рішення про надання закладам добровільної благодійної допомоги приймають батьківські комітети на батьківських зборах, як орган громадського самоврядування.»

По-перше, частиною 3 статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» та статтею 45 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» встановлено, що «Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють», а не «батьківські комітети на батьківських зборах».

По-друге, Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» встановлено, що «1.2. Комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі» та «5.1. Комітети мають право: … сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України; …», тобто, батьківські комітети, а не «батьківські комітети на батьківських зборах», мають право сприяти залученню додаткових джерел фінансування, а не приймати рішення про надання допомоги всіма батьками.

Висновок-питання: про що свідчить така відповідь? Може хто знає?