2 липня 2020, 14:38 Житомир: °C
Олександр Шевчук
Лідер Громадського об’єднання «Живи Житомиром»

Комітетські слухання щодо проекту Закону "Про освіту"

 У приміщенні Верховної Ради України відбулися Комітетські слухання, присвячені розгляду та обговоренню концептуальних засад нового проекту Закону України «Про освіту».

На слуханнях були присутні представники різних зацікавлених сторін – освітяни, науковці, громадські організації, профспілки, роботодавці, а також студенти.

Актуальні проблеми, які цікавлять студентську молодь в контексті прийняття базового закону «Про освіту», можна виокремити в  4 блоки питань: міжнародні зобов’язання України, автономія університету, академічна мобільність, незалежність Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти.

Також актуальним залишається питання ролі студентів у процесі прийняття рішень. На жаль, в Україні після прийняття Закону «Про вищу освіту» вже бонтоном стало говорити про розширення студентської участі, наприклад до 15% у вчених радах ВНЗ, як про неабияку поступку студентам, в той час, як у Вірменії, не говорячи вже про країни західної Європи, ця частка протягом вже 10 років складає 25%. Кількісний показник залишається кількісним показником, проте надзвичайно прикро констатувати часту відсутність на всіх рівнях якісного розуміння ролі залучення студентів та сприйняття студента як повноцінного партнера.

У результаті Комітетських слухань було вирішено рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати обговорені учасниками слухань пропозиції під час розробки урядового закону «Про освіту».