14 June 2024, 08:34 Житомир: °C
Анатолій Вдовиченко
Експерт з природоохоронних технологій і геотехнологій Академії технологічних наук України, голова правління Спілки буровиків України, головний редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «БУРІННЯ», автор 120 опублікованих наукових праць.

Пройдисвіти від влади.
   
     Подається повний текст відповіді на звернення:

     ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦІЯ.
    Управлiпня промисловостi, розвитку iнфраструктури та туризму
____________________________________________________
       № 596/06 від 23.03.2017
       на № 025  від 05.02.2017
       на № 065  від 10.03.2017

        Головi правлiння
       Спiлки буровикiв України
        Вдовиченку A.I.

    Управлiнням rромисловостi, розвитку iнфраструкryри облдержадмiнiстрацiї, за дорученям голови облдержадмiнiстрацiї, опрацьовано Вашi листи щодо проблеми легалiзацii бурштину та iнформуемо про таке.

       В Украiїi вже працюе 9 легапьних бурштиновидобувних компанiй, 4 з яких зайшrли на ринок нещодавно, зокрема комунальне пiдприемство "Волиньприродресурс".
 
      КП "Вопиньприродресурс", що створено завдяки зусиллям Волинськоi обласної ради та Держржгеонадр України, об'єднало зусилля мiсцевих громад в питаннi здiйснення легалiзацii видобугку бурштину.

     Таке рiшення проблеми знаходить пiдтримку з боку Держгеонадр України, коли припинення незаконного видобутку буршrгину пов'язують з виходом на ринок офiцiйних компанiй, що отримапи спецдозволи у законний спосiб.

     Легалiзацiя ринку бурштину виpiшує цiлу низку проблем. Збiльшення видачi спецiальних дозволiв на користування бурштиноносними надрами впорядкує питання кулътури надрокористування, вирiшить низку екологiчних проблем, позитивно вплине на розвиток ювелiрного та логiстичного напрямкiв, вирiшить проблеми соцiальноi iнфраструкryри.

     Kpiм того, можливiстъ вреryлювати проблему незаконного видобутк бурштину надастъ новий Кодекс про надра, над розробленням якого працюе Держгеонадра Украiни.

    В ocнoвi нового Кодексу про надра закладено вимоги, якi наближенi до европейських норм та стандартiв при здiйсненнi користуванням надрами. Зокрема визначено прозорий та зрозумілий вciм механiзм надання спецдозволiв.

     Серед прiортетних питань - розвиток геологорозвiдувального ринку та оцифровуванні геологiчної iнформацii. До останнього, долучииться  Департамент природних pecypciв Канади. У рамках меморандумy про спiвпрацю украiнсъкi та канадськi експерти працюватимуть над створенням веб-сервiсiв для геологiчних карт Украiни. Вони будутъ доступнi для громадськостi в цифровому форматi гео-РDF.

      У другому кварталi 2017 року, згiдно плану законодавчих iнiцiатив, Держгеонадра мас завершити процес пiдrотовки нового Кодексу про надра.

      З повагою Начальник управлiння Р.А.Крисюк
 
          А що ж пропонувалось у зверненнях (головне виділено в тексті) і чому у відповіді - жодного  натяку по суті справи?
 

         Лист № № 025,026 від 05.02.2017               

         Голові Житомирської ОДА            

         Голові Житомирської обласної ради                                                   

      Звертаємось до Вас з проханням долучитись до обговорення проблеми, яка висвітлена в статті  «Закон про бурштин. Грабіжники заплачуть і заплатять… податки з награбованого», що опублікована   в газеті «Дзеркало тижня. Україна» №1, 14 січня 2017 та висловити своє бачення реальності здійснення запропонованих заходів.

         Провідні фахівці та науковці, які добре знають практику видобування та переробки бурштину вважають, що ухвалення Закону про бурштин не вирішить проблему, а тільки пролонгує незаконну діяльність.

        Створення регіональних комунальних спеціалізованих бурштинових підприємств на сьогодні є недоцільним.

         Пропонується обрати такий шлях, який на наш погляд є найбільш оптимальним і реальним у виконанні:

1. ОДА звертається до ДП «Бурштин України», або інші державні підприємства, які мають багатий досвід освоєння родовищ і переробки бурштину, з проханням створити в області відповідний свій підрозділ з видобутку та переробці бурштину.

2. ОДА, РДА та інші регіональні органи гарантують максимальне сприяння становленню і розвитку цих підрозділів (передають в оренду території, приміщення, транспорт, споруди і механізми, створюють відповідну інфраструктуру, надають на пільгових умовах дозволи, охорону, забезпечують місцевими кадрами і т.п.).

3.  На початковій стадії становлення цей підрозділ адміністративно і методично підпорядковується ДП «Бурштин України», а потім із розвитком він перетворюється у відокремлений структурний підрозділ із самостійним балансом.

4. На стадії, коли цей підрозділ буде укомплектований кваліфікованими кадрами, які будуть в змозі компетентно самостійно управляти усім складним технологічним процесом від розвідки і розробки родовищ до переробки і реалізації виробів із бурштину, тоді при необхідності йому може бути наданий статус юридичної особи комунальної, державної, або спільної власності, і все це за чинним законодавством.

         Додається: Стаття «Закон про бурштин…» на 4 стор.                                          З повагою голова правління Спілки      А.І. Вдовиченко

         Лист № 065 від 10.03.2017             

           Голові Житомирської ОДА  ІГОРУ ГУНДІЧУ

           Голові Житомирської обласної ради ВОЛОДИМИРУ ШИРМІ

        На наше звернення (листи №№ 25, 26 від 05.02.2017р) відповіді в установленому Законом України «Про звернення громадян» не отримано, і ніяких заходів по реалізації пропозицій не здійснено, що свідчить про неготовність і небажання влади вирішувати проблему легалізації видобутку бурштину.

        Надсилаємо для обговорення проект концепції децентралізації і оптимізації геологічної галузі в Україні.

       Для Житомирської області ця проблема має надзвичайно важливе значення, так як тут ще збереглися кадри, які мають більш високу кваліфікацію, ніж у центральних органах, а також є усі передумови для самостійного (без втручання органів центрального управління) вирішення повного комплексу питань розвитку мінерально-сировинної бази і її ефективного освоєння, зокрема і бурштину, кольорових і рідкісних металів, нерудної сировини та інших корисних копалин, на які багата Житомирщина.

       Додається: Проект концепції на 2 арк.                                                                                З повагою голова правління Спілки А.І. Вдовиченко

     Порівнюючи зміст відповіді і звернень, можно легко дійти висновку, що влада не бажає співпрацювати із громадскістю, яка представлена  кваліфікованими фахівцями, і поряд із тим, представники влади всіляко намагаються внести  якусь плутанину. Тільки не зрозміла нам мотивація такого відношення - чи це якись "договорняк" , чи ми маємо справу з пройдисвітами від влади?