14 June 2024, 08:53 Житомир: °C
Анатолій Вдовиченко
Експерт з природоохоронних технологій і геотехнологій Академії технологічних наук України, голова правління Спілки буровиків України, головний редактор Всеукраїнського науково-практичного журналу «БУРІННЯ», автор 120 опублікованих наукових праць.

​ВИЙШЛА З ДРУКУ МОНОГРАФІЯ

5f27464867a91.jpg

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН»

Автори:

ЄРМАКОВ М.П.

ВДОВИЧЕНКО А.І.

ДАВИДЕНКО О.М.

Рецензент: П.П. Єрмаков – професор Українського державного хіміко-технологічного університету, доктор технічних наук.

В монографії розглянуті результати багаторічного досвіду з удосконалення технології буріння свердловин, здійсненних науково-виробничим об’єднанням НВО «НІКОС» спільно із кафедрою «Буріння свердловин» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Українським державним хіміко-технологічним університетом, Казенним підприємством «Південьукргеологія», УкрНДПІ «МАСМА», ДП «Українська геологічна компанія», НВП «БУРОВА ТЕХНІКА», ТОВ «КАРАТ-БУРСЕРВІС», ТОВ «УКРБУРРОЗВІДКА», ТОВ «КОРОНА» Спілкою буровиків України та іншими науковими та виробничими підприємствами.

Особлива увага приділена промивальним рідинам, як головному фактору, що впливає на ефективність буріння свердловин в різних геолого-технічних умовах.

Отримані результати є теоретичною і практичною основою вирішення завдань формування ефективних технологічних проектів. Застосування розроблених методів дозволяє збільшити успішність проектних завдань, підвищити ефективність буріння геологорозвідувальних свердловин.

Видання рекомендовано для фахівців у галузях буріння геологорозвідувальних свердловин, для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів закладів вищої освіти.

Монографія випущена на честь 70-річного ювілею Миколи Петровича Єрмакова та 50-річної спільної наукової діяльності авторів книги, які внесли вагомий внесок в розвитку бурової справи та розвідці родовищ корисних копалин України, зокрема і унікальних родовищ Житомирщини – Пержанського берилієвого та Стремигородського апатит-титанового.