21 квітня 2021, 15:07 Житомир: °C
Олена Харчишина
Бізнес-консультантка, докторка економічних наук

Де у нього кнопка: з чого почати розвиток підприємництва у Житомирі?

Про значення малого і середнього бізнесу для економіки нашого регіону красномовно говорить офіційна статистика: 99% усіх підприємств - малі та середні за розміром; на них працює більше 92% зайнятого населення; лише близько 67% великих підприємств працюють прибутково, але серед малих і середніх підприємств це показник значно вище - 82% і 73% відповідно; більше 90% загального обсягу річного прибутку створюється саме на малих та середніх підприємствах.

У відносних цифрах все виглядає не гірше, ніж у Європейських країнах, але по факту малі підприємства мають величезний потенціал нарощувати обсяг виробництва валового внутрішнього продукту. А значить – можуть стати основою зміцнення економіки Житомира і області, наповнювати місцевий бюджет і забезпечити оптимістичний погляд у майбутнє для своїх власників.

На розвиток бізнесу в національному і регіональному масштабі впливає велика кількість факторів: умови діяльності, нормативна база, доступ до фінансування, політика у сфері інновацій. А одним з визначальних є навчання і професійна підготовка до підприємництва, особливо у молодому віці, коли формується світогляд і найважливіші життєві навички.

У червні 2020 України підписала Європейську хартію малих підприємств. Напрямом діяльності №1 для розвитку підприємництва у цьому документі зазначено: «Європа буде виховувати підприємницький дух і прищеплювати нові навички з більш раннього віку. Загальні знання з бізнесу та підприємництва мають викладатися на всіх навчальних рівнях. Певні бізнес-модулі мають стати основною складовою системи освіти на рівні середньої школи, а також у коледжах і університетах. Ми будемо заохочувати починання молоді в підприємництві й будемо сприяти їм, а також розробимо належні плани професійної підготовки для менеджерів малих підприємств».

Формально уряд України частково вже виконує цю норму, але частково і формально.

Частково, бо викладання основ підприємництва і навіть основ економічної теорії в університетах вже більше 8 років належним чином не здійснюється. З тих пір, як міністерство освіти дозволило економічні дисципліни вважати вибірковими для неекономічних спеціальностей, випускові кафедри почали масово викидати їх із навчальних планів на користь своїх дисциплін. Як наслідок – вже кілька років маємо випускників, які практично нічого не знають про економіку і бізнес.

Формально, бо маємо амбітний проект Нова українська школа, одним із пріоритетів якого зазначено розвиток компетентностей підприємливості і фінансової грамотності. А що по факту? Уроки економіки є у 10 та 11 класі (тоді як у європейських країнах основи бізнесу діти вивчають у 5-7 класах, до того ж практично, а не теоретично). Українські підручники з економіки розглядають загальні питання економічної теорії, лише у 11 класі чотири (всього 4!) теми присвячено питанням підприємництва.

Як ми у Житомирі можемо вирішити проблему із навчанням молоді основ підприємництва?

По-перше, впровадити у навчальні програми дійсно змістовні підручники і курси, орієнтовані на здобуття практичних навичок. Є чудові приклади європейських країн (продовжу цю тему у наступній публікації).

По-друге, організувати на базі міської ради Школу молодіжного підприємництва – для студентів і молоді, запросити до викладання тих, хто вже досяг успіхів у бізнесі. Таким чином, слухачі одержать не тільки знання, але й вагому порцію натхнення.

По-третє, реальний конкурс бізнес-ідей. При всій повазі до подібних конкурсів на базі вишів – потрібен інший рівень. Щоб оцінювали ідеї і їх авторів не тільки викладачі, а й практики, щоб успішні підприємці Житомира допомогли початківцям і менторською підтримкою, і фінансово.

Від розвитку підприємництва серед молоді ми матимемо не лише економічний ефект у вигляд збільшення податків. Ми зможемо запропонувати молодим людям можливість жити і розвиватися в іншій реальності – справді економічно сильному місті.